Diecezja – Caritas Diecezji Poznańskiej

Województwo wie / Kościan

Diecezja – Caritas Diecezji Poznańskiej

Data

22.4.2023, godz. 0:00

Miejsce

Caritas Diecezji Poznańskiej

Opis wydarzenia

Parafialny Zespół Caritas nr 145 w Kościanie, Ul. Kościelna 1, 64-000 Kościan

MIEJSCE – Parafialny Zespół Caritas planuje zorganizowanie na terenie miasta Kościana ” II EDYCJĘ DNIA DOBRA „, jako elementu ogólnopolskiej akcji Caritas Polska.

W poprzednim roku udało nam się zorganizować taką akcję, a pozytywne efekty przerosły nasze oczekiwania. Nasza akcja „Dzień dobra” spotkała się z bardzo dobrym odbiorem, zarówno ze strony chętnych do udziału różnych grup w tym sportowych, firm, artystów, instytucji działających na rzecz człowieka i wolontariuszy, ale także spotkaliśmy się z ogromną ilością odbiorców, którzy wzięli udział w akcji. Wydarzenie te mają stać ponad wszelkimi podziałami. Zapraszać będziemy do współpracy różne grupy, różne instytucje działające na rzecz drugiego człowieka niosąc mu pomoc materialną, fizyczną, psychiczną, duchową. Zależy nam na zintegrowaniu osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży. Chcemy poprzez wspólny posiłek, ruch, zabawy, zawody budować dobre relacje. Poczynając od zwrócenia uwagi na dbałość o zdrowie wewnętrzne duszy i ciała, poczucie bezpieczeństwa, radość z codzienności przejść do dbałości o nasze miasto i środowisko co poprawić może zdecydowanie jakość życia mieszkańców. W tym roku Dzień Dobra będzie też „ dniem dobrych wiadomości”. W ramach tego dnia pragniemy popularyzować aktywność fizyczną poprzez: – ORGANIZOWANE BIEGI, – MARSZ Z KIJKAMI,- JAZDĘ NA ROWERZE – warsztaty z ożywiania zimnych kamieni, poprzez ich malowanie, – zbieranie na ogólnodostępnych tablicach dobrych wiadomości, – Jednym z naszych działań będzie POPULARYZOWANIE PRO ŚRODOWISKOWYCH ZACHOWAŃ. Chcemy zwrócić uwagę na możliwości związane z ograniczaniem ilości wytwarzanych, odpadów, nadmiernym konsumpcjonizmem, sposobami na ekologiczne nawyki w codziennych domowych pracach. Jednym z planowanych działań będzie INTEGRACJA OSÓB Z RÓŻNYMI POTRZEBAMI: osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych, ubogich poprzez wspólne spotkanie przy stole. Doświadczenie spotkań z takimi osobami pokazuje, że długie przebywanie w samotności powoduje swego rodzaju strach przed kontaktami z innymi, dopiero pokazanie życzliwości, rozmowa, wspólne spędzenie czasu wywołuje zmiany w postrzeganiu rzeczywistości. CHCEMY SPRÓBOWAĆ PODBUDOWAĆ ZDROWIE PSYCHICZNE TYCH OSÓB. – Całemu wydarzeniu ma towarzyszyć MUZYKA, WYSTĘPY ARTYSTYCZNE, możliwość zapoznania się z pięknymi WYROBAMI OSÓB będących pod opieką OPS-u, DPS – ów, Warsztatów. Terapii Zajęciowej, Ośrodka Wsparcia, spotkania i rozmowy przy kawie i ciastku. Wydarzenie ma być miejscem gdzie połączymy troskę i profilaktykę zarówno o zdrowie fizyczne, ale co bardzo istotne zwłaszcza w ostatnich latach – zdrowie psychiczne. Nasza akcja celowana jest i dopasowana ponad podziałami – dla wszystkich ludzi, w każdym wieku, niezależnie od stanu zdrowia. „Dzień dobra ” jest akcją gdzie będzie można zobaczyć, jak wiele dobra się dzieje, jak wiele osób czyni dobro dla drugiego człowieka oraz pokaże, jak istotnym jest budowanie pozytywnych relacji między potrzebującymi, między nimi samymi ale też tymi, którzy pomocy mogą udzielić. Do zrealizowania zaplanowanych działań w ramach Dnia Dobra potrzebne będą różne artykuły – między innymi  materiały reklamowe i gadżety dla uczestników i wolontariuszy.

LOGO

Kontakt Caritas Polska:

dziendobra@caritas.org.pl

LOGO CP