Dzień Dobra w Diecezji Drohiczyńskiej 8-11.04.2024 r.

Centralne wydarzenie odbędzie się w Szkole Podstawowej im. ks. bpa Franciszka Jaczewskiego w Górkach – Grubakach. Działania., które będziemy realizować są następujące:

Gazetka i wystawka promująca Dzień Dobra. Na korytarzu szkolnym wolontariusze SKC wraz z opiekunem wykonają gazetkę i wystawę z okazji obchodów Dnia Dobra, a także kącik wspomnień z działań, które były zrealizowane w ramach tej akcji w poprzednich 2 latach (zostanie to wykonane w dniach 8-11 kwietnia),

Rajd rowerowy dla uczniów kl. V- VIII, nauczycieli, rodziców, w ramach którego uczestnicy odwiedzą osoby starsze, samotne, chore z parafii Korytnica i wręczą im własnoręcznie wykonane laurki oraz upominki.

Piknik dla kl. I-IV w czasie, którego odbędą się zabawy integracyjne oraz spotkanie z zaproszonym gościem – wieloletnim wolontariuszem.

Przedszkolny Dzień Dobra – animacje i zabawy, które poprowadzą wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas promujące dobro i pomoc bliźniemu.

LOGO

Kontakt Caritas Polska:

dziendobra@caritas.org.pl

LOGO CP